Glioblastoma

“Mijn tumor was aanvankelijk ingeschat als een astrocytoom van de tweede of derde graad. Dat betekende weliswaar dat hij kwaadaardig was, maar het kon erger. De vierde graad was gereserveerd voor een tumor die luistert naar de indrukwekkende naam glioblastoma multiforme, en die in de volksmond ook wel The Terminator wordt genoemd. Mijn tumor, zo bleek bij de operatie, was zo’n terminator. Hoe kon ik deze uitslagen met een gerust hart tegemoet zien?” – Karel Glastra van Loon – Ongeneeslijk Optimistisch 2005 p.76

In september 2009 was de beheerder van deze site 46 jaar oud, gelukkig getrouwd met Yukiko en dochters van 11, 9 en een zoontje van 5. Een goede baan, een mooi huis. En toen kwamen de problemen die later zouden leiden tot de diagnose Glioblastoma Multiforme. Al enige tijd dienden zich signalen aan die zo duidelijk waren dat het achteraf onbegrijpelijk is, dat ze al die tijd waren genegeerd.
Het verhaal van de symptomen en de gang, via de huisarts, langs verschillende specialisten en tenslotte in verschillende landen wordt elders op deze site verteld (“Mijn ziektegeschiedenis”). Hier volstaat het, dat ik, nu in september 2013 behoor tot de weinigen die de ziekte 4 jaar hebben overleefd.

Met deze website gaat een lang gekoesterd plan in vervulling, een ontmoetingsplek te organiseren voor patiënten, familieleden en overige geïnteresseerden. Voor iedereen die aan het begin staat van de weg die ik, met mijn geliefden, in 2009 heb moeten inslaan.
Een trefpunt met informatie, over de ziekte en het laatste nieuws vanuit de medische wetenschap. Met de mogelijkheid voor medepatiënten om hun eigen verhaal te vertellen, misschien met een forum om met elkaar te communiceren.

Ik stel een paar afspraken voor. Deze site gaat uitsluitend over de Glioblastoma Mulitiforme, die “most deadly of all human cancers” aka “The Terminator” en niet over de andere (minder) kwaadaardige hersentumoren als het astrocytoom.

Steller dezes blijft vooralsnog anoniem, omdat hij nog een parttime advocatenpraktijk voert en niet door cliënten of andere partijen als hersentumorpatiënt gegoogled wil worden. Om toch een naam te hebben noem ik mezelf, naar mijn (hot)mailadres, Harukichess. Sinds 1 juli 2023 is er geen noodzaak meer voor een schuilnaam, mijn echte naam is André Mes.